Rennski til barn U8

Racing alpinski til Barn

Det er faktisk ikke dyrere å kjøpe riktige ski. Mange foreldre og trenere er usikre og har kommet til oss å bedt om hjelp til hva og hvilke ski de skal kjøpe eller anbefale til unge alpinister som vil lære å kjøre porter og teknisk riktig på ski. Derfor brukte vi sist vinter til å se nærmere på hva slags ski barna kjørte på i klubbene rundt om kring.

FY søren så mye rart det selges til barn. Jeg vil anslå at 90% av barna har feil ski. Og nå snakker jeg ikke om feil merke , jeg snakker om feil type ski for å lære å kjøre teknisk riktig og klare å gjøre de øvelsene trenerne forsøker å lære bort.

For å være helt sikre på at mine trenerkolleger ikke feiltolker hvilken gruppe alpinister det er jeg tar for meg. Den gruppen jeg skriver om er de som akkurat har begynt på yngste trinnet i en klubb og som sorterer under klassen U8, altså barn under 8 år.

Normalt vil det si ski til noen få fem-åringer, men mest 6 og 7-åringer og noen 8 og 9-åringer. I denne aldersgruppen er trenernes hovedoppgaver å formidle skiforbundets grunntanke gang nemlig “Balanse – Støtte – Gli”  gjennom lek og moro. I de fleste tilfeller er de tekniske målet å få løperne fra parallellsving på skrens til skjær på ytterski og videre til skjær på begge ski.

  • Kanonsnø – En annen forutsetning jeg gjerne vil ha med er føret det kjøres på, I bakkene de aller fleste klubber trener er det stort sett kanonsnø iblandet ett og annet snøfall, det er klart at det er geografiske forskjeller her og på vestlandet spesielt vil nok snøen det kjøres på mange ganger være noe mykere da det er et større innslag av natursnø i den. Men la oss ha som forutsetning at barna som oftest er på ski på et relativt hardt og preparert føret. Preparering er utrolig viktig på kanonsnø, her må kantene være skarpe for det er helt umulig å kjøre skjær på sløve upreppede ski.
  • Svinger – En annen viktig faktor er hva slags svinger barna skal kjøre på treninger? Det kjøres selvfølgelig alt mulig av svinger, men basis svingen for disse minste er storslalåm og da en relativt trang ( kort avstand mellom portene ) versjon av den. Det kjøres nemlig kombinasjon for barn Slalåm/ Storslalåm og Storslalåm/ Super-G men i praksis er det Storslalåm som kjøres og da bør avstand mellom portene være 10-20 meter. 
  • Videre bør man se på hvor langt løperen har kommet teknisk for at skiene skal hjelpe og ikke hemme løperen i utviklingen. Grovt sett kan man si at løpere som har skjær (Ikke skrenser) behersker og kan få mer ut av en ski som har lenger radius / innsving (nærmere 14m)  mens en løper som jobber med å etablere skjær vil ha bedre utbytte av ski med kortere radius (nærmere 8) . Dette må sees i sammenheng med hvor bratt det er og hvor mye sving det stikkes. Er du usikker, velg radius / innsving på midten (rundt 10)  noe som der kan finne i tabellen som kan lastes ned (har du lest så langt kan det være greit å laste ned tabellen for å lettere forstå det tekniske som etterpå).
  • Dette med ferdighet og skivalg er interresant, det kan ofte være mer verdifult å beholde samme lengde på skien men finne en ski som er mer eller mindre innsving enn den løpern har i dag. Et eksempel kan være at løperen skal ha en 125cm ski som riktig lenge men er på et teknisk nivå som gjør at en ski med MER innsving ( lavere radius tall ) vil gjøre at løperen lettere klarer å kjøre skjær. Eller det motsatte, der løperen er teknisk god og bør kjøre en ski med mindre innsving ( høyere radius tall ) for å utvikle seg bedre.  ( Er du helt blank på innsving kan du lese mer om det her )

 Hvordan velger vi da ski til de små håpefulle som vil bli gode skiløpere? Her har du en grei modell å bruke:

Skjema over alle relevante ski for de yngste rennløperne

Denne kan være grei å laste ned for å forstå forskjellene lettere.

Disse fire faktorene må du kunne noe om

Innsving

Bredde

Lengde

Konstruksjon

Det er 4 faktorer som påvirker skienes kjøre egenskaper

Innsving på skiene:

Her er det utrolig store forskjeller merkene i mellom og dette er også viktig å ha et bevisst forhold til.

Generell gjelder følgende: jo bedre teknisk barnet er på ski jo mindre innsving kan det kjøre med.

Nå har det seg slik at igjen må vi forholde oss til det produsentene har å by på og her er det mye rart. Det viktige å vite om innsving er at for mye eller for lite er ikke bra.

Innsvinget på skiene i lengdene det er snakk om varierer veldig mye og dette må vektlegges ved valg av ski. Ski skal ikke ha for mye eller for lite innsving basert på løperens ferdigheter.

Aktuelle ski kommer faktisk i fra 7-15 meter radius men det skal tungtveiende grunner til å velge i den ene eller andre enden av skalaen. De fleste barn vil ha det aller best på ski med radius rundt 10 meter.

Bredde på skiene:

Med bredde menes hvor brede er skiene på midten, under støvelen jo smalere ski du kjører jo lettere og raskere er de å kante ( dette er enkel fysikk, tenke bredde på alpinstøvlene).

Rennski til barn bør ikke være over 65mm på midten, jo smalere jo bedre, for da blir de lettere for løperen å få skien på kant.

Alle produsentene av rennski til barn har ski mellom 62mm og 65mm. Og på hardt føre er faktisk 1 millimeter viktig. Og jo lavere løperen er jo viktigere er det med smale ski.

Her er det noe å legge merke til og det er at de Franske produsentene lager bredere ski enn de østerrikske på lengder under 120cm så her er det viktig å følge med. Har du lyst til å lese mer om bredde er det en teknisk artikkel her 

lengde på skiene:

Dette er faktisk mindre viktig så lenge man ikke går alt for langt eller kort. Velg ca kroppslengde, er løperen 120 cm høy velg en ski fra 115cm til 125cm beroende på hvor god teknisk løperen har blitt.

Har ikke løperen skjær ( skrenser ) velg 115cm ( gå ned en lengde  ) 

Har løperen skjær på ytterski velg 120cm ( velg kroppslengde )

Kjører løperen skjær på begge velg 125cm  ( gå oppe en lengde )

Konstruksjon måte / materiale:

Det finnes to hovedtyper ski, sandwich og cap. Sandwich er overlegent mye bedre kjøreegenskaper, men finnes kun fra 116cm og oppover. Sandwich ski er i nesten alle tilfeller lagd med trekjerne mens cap stort sett er lagd med skum kjerne. Derav vesentlig bedre kjøreegenskaper på tre. Disse vil også være dyrere, men jo overlegent bedre kjøreegenskper. Da skiene ofte er dobbelt så dyre kan det være lurt å kjøpe brukt, så lenge det er kant igjen vil dette være det aller beste alternativet.

Så her har dere en fin liten sjekkliste for valg av ski.

  • Bredde på skiene – smalere ski vil være lettere å svinge
  • Innsving på skiene – velg midt på treet om dere er usikre
  • lengde på skiene – kroppslengde – justert for teknisk nivå, gå kortere om det er usikkertkonstruksjon på skiene – til bakkekjøring er sandwich best.
Share This